pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 czerwca 2021
  • wyświetleń: 872

Raport o stanie gminy Pawłowice - weź udział w debacie

Urząd Gminy Pawłowice zaprasza mieszkańców już 15 czerwca do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2020.

gmina pawłowice
Raport o stanie gminy Pawłowice - weź udział w debacie · fot. UG Pawlowice


15 czerwca, podczas sesji absolutoryjnej, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Pawłowice za rok 2020. Raport to dokument podsumowujący roczną działalność wójta oraz realizację uchwał rady gminy. Został przygotowany w oparciu o dane dotyczące różnych obszarów funkcjonowania gminy: budżetu, inwestycji, ochrony środowiska, oświaty, sportu, kultury, pomocy społecznej itd.. Przygotowanie raportu jest ustawowym obowiązkiem wójta, który przedłożył dokument Radzie Gminy Pawłowice.

Podczas sesji absolutoryjnej nad raportem odbędzie się debata, poprzedzająca głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Pawłowice wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020.

W debacie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Warunkiem udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 14 czerwca 2021 roku. Liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie, wynosi 15 osób, a mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń do przewodniczącego.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pawłowice za 2020 rok:
www.pawlowice.pl/fileadmin/user_upload/bcyganek/Dokumenty_pdf/zgloszenie_debata_nad_raportem_2021.pdf (dokument otwiera się w nowym oknie).

ar / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.